Политика за защита на личните данни

1. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

С цел да подобрим неговото представяне и вашето преживяване, нашият уебсайт използва “бисквитки” или подобни на тях.

Бисквитката („cookie“) е малък файл, която уебсайт изпраща на компютъра на посетителя или на устройство, свързано с интернет, съдържащ текстов набор от информация. Повечето сайтове ги използват, за да улеснят Вашето сърфиране.

По този начин Вие се разграничавате от другите потребители на уебсайта забранявате запаметяване на информация, свързана с Вас/предпочитанията Ви.
Използваме следните видове бисквитки:

 • Функционални бисквитки

Те ни позволяват да запаметяваме Вашите действия и предпочитания за определен период от време, така че да не ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта browse-вате от една страница към друга. Тези бисквитки не съхраняват лични данни.

 • Аналитични бисквитки

Помагат ни да следим посещаемостта на нашия сайт и да анализираме дали потребителителите му работят лесно с него (бисквитки на GoogleAnalytics). Тези бисквитки не съхраняват лични данни. Те показват кои страници от сайта ни сте разгледали, през мобилно или десктоп устройство сте посетили сайта и други данни, които по принцип са анонимни.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Те могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори и в тях се съдържа информация как сте използвали уебсайта. По този начин не се съхраняват лични данни. Благодарение на тях няма да ви показваме информация, която не е релевантна за вас.

Всички бисквитки, запазени на вашия компютър, могат да бъдат изтрити, както и да настроите повечето браузъри да ги блокират, но така е възможно някои услуги и функции да не работят и ще трябва всеки път, когато посещавате уебсайта ни, да настройвате някои параметри ръчно.

2. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Можете да се свържете с нас по въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни всеки делничен ден от 9:00 до 18:00 часа, на адреса на дружеството гр. Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 33, имейл адрес: office@brandidea.net и телефон: 098 871 4467.

Искането Ви ще бъде разгледано в 30 дневен срок от неговото получаване.

 • Използване на уебсайта

Използването на нашия уебсайт не изисква регистрация. Не събираме никаква лична информация за посетителите на уебсайта си. Ако използвате контактната ни форма, ние ще получим личните данни, посочени от Вас и ще започнем да ги обработваме.

Не събираме лични данни чрез нашия сайт, но ги получаваме, при изпращане на електронно съобщение чрез контактната форма или по електронна поща.За да можем да направим обратна връзка с Вас или да отговорим на Вашето запитване обаче, ще ни е нужен минимален набор от лични данни.

Обработваме следните категории от лични данни:

 • име;
 • данни за контакт – телефон, електронна поща, адрес за информация/кореспонденция.

За да получите отговор на запитването си, ние можем да поискаме и/или обработваме и данни за:

 • месторабтота;
 • длъжност;
 • банкова или платежна информация;
 • Съдържанието на електронната Ви поща, писма, молби, жалби/оплаквания, адресирани/относими към нас;
 • Чувствителни лични данни;

Нашият уебсайт не събира чувствителни лични данни във връзка с използването му и такива няма да ви бъдат поискани такива.

В „ПРОФОКУС“ ЕООД полагаме усилия за осигуряването на сигурността на информацията и конфиденциалността, личните данни на нашите служители и контрагенти, както и лицата, които са предоставили лична информация чрез уебсайта ни.

В „ПРОФОКУС“ ЕООД постоянно подобряваме техническите и организационните си мерки, като вътрешни правила, политики и процедури, осигуряващи предпазване на личната информация от загуба, неправомерен достъп или разкриване.

„ПРОФОКУС“ ЕООД може да предаде Ваши лични данни само при:

 • Искане на държавен орган или законово задължение
 • Извършване на одит
 • Извършени доставки или обслужване на плащанията по договори
 • Правен спор
 • Приложимо изрично нареждане.

Съхраняваме информация, която може да съдържа и лични данни за срок, не по-дълъг от необходимия и единствено за целите, за които данните са били събрани и обработени. Ако на по-късен етап, личните Ви данни станат свързани със сключването и/или изпълнението на договор между нас, те се обработват за срока на действието му и до изтичане на законоустановените срокове за предявяване на иск. Това се прави с цел защита на общите ни права и интереси, при възникване на евентуален правен спор. Съхраняваме търговската и счетоводна информация за срок от 10 години, както е изискуемо по закон.

„ПРОФОКУС“ ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения, нито профилиране на потребителите на сайта, които биха породили правни последици.

Във връзка с обработването на личните Ви данни, разполагате със следните права:

 • Право на достъп и информация дали обработваме Ваши лични данни
 • Право на коригиране при настъпила промяна в тях, непълнота или неточност.
 • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) при отпаднала цел, основание или за спазване на законово задължение.

Това право може да Ви бъде отказано единствено, ако спазването на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или упражняването и защитата на правни претенции изисква обработването им. Относно правата и свободите на други лица това правило не важи.

 • Право на ограничаване на обработването, докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни/не искате те да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. При възражение против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране важи същото правило.
 • Право на преносимост

Ако сте ни предоставили лични данни, които Ви засягат, имате правото да ги получите в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи: ако прехвърлянето е основано на договорно задължение, извършено по автоматизиран начин. В този случай прехвърлянето от нас към друг администратор може да стане само, ако е технически осъществимо. Правилото не касае лични данни, обработени за изпълнението на задача от обществен интерес. И тук засягане правата и свободите на други лица е недопустимо.

 • Право на възражение, когато спрямо Вас се взимат решения, основани единствено на автоматизирано обработване на личните Ви данни/профилиране. В случай, че обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас обаче, това правило не важи.
 • Право на жалба при нас/ Комисия за защита на личните данни – гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел: +359 2 9153 518, ел. адрес: kzld@cpdp.bg, когато смяте, че правата Ви във връзка със защита на личните данни са нарушени.

Актуалност и промени
Настъпването на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни, биха довели до актуализиране на настоящата декларация.